spark image
Photo: Gian D. / Unsplash

Cổ phiếu thân thiện với môi trường: Thay đổi lối sống thân thiện với môi trường

19 mãCập nhật
Kermit đã hát rằng không dễ dàng để trái đất trở nên xanh. Nhưng biến đổi khí hậu và chương trình nghị sự xanh đã trở thành trọng tâm của chính sách kinh tế và chính trị khi các chính trị gia phải vật lộn với sự nóng lên toàn cầu, thiên tai và nỗ lực giảm lượng khí thải carbon. Có rất nhiều công ty trên khắp thế giới giúp giải quyết biến đổi khí hậu, giảm lượng khí thải toàn cầu, cách mạng hóa năng lượng tái tạo và hướng tới một nền kinh tế khử cacbon. Cổ phiếu năng lượng sạch, cổ phiếu xanh, cổ phiếu tái tạo, đây là những động lực và công cụ hàng đầu cho thế giới mới đầy dũng cảm này.

Danh sách này được sắp xếp dựa trên các công ty đi đầu trong chương trình nghị sự xanh. Họ bao gồm phần lớn năng lượng tái tạo: các công ty sản xuất năng lượng mặt trời, gió và nước. Danh sách này không cấu thành lời khuyên giao dịch và chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu về bất kỳ khoản đầu tư nào trước khi thực hiện giao dịch.