spark image
Photo: Lians Jadan / Unsplash

Các token sàn: Theo dõi người dẫn đầu

25 mã
Như cái tên, token sàn chính xác là như vậy - token tiền điện tử tạo thành một phần của sàn giao dịch tiền điện tử đã triển khai chúng để giám sát các chức năng như giảm phí giao dịch, thêm chiết khấu và khuyến khích thanh khoản. Thường được tạo ra và cung cấp tiền xu ban đầu (ICO), những token này thu hút sự phổ biến do danh tiếng thường khá lớn của các sàn giao dịch phân phối chúng. Có lẽ vì vậy, nhiều token này đã rời khỏi các chức năng tiện ích của chúng và hoạt động giống như cổ phiếu hơn. Tuy nhiên, cần nhớ rằng những thứ này có nguy cơ không có giá trị nhiều bên ngoài hệ sinh thái bản địa của chúng và thường được sử dụng tốt nhất như một phần của chiến lược đầu tư chiều sâu.

Danh sách này bao gồm các token được đúc bởi cả các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung. Những mã này được sắp xếp dựa trên dữ liệu TradingView nhưng không phải là lời khuyên. Luôn luôn tự nghiên cứu trước khi đặt giao dịch.