spark image
Photo: Vitaly Otino / Unsplash

Cổ phiếu do nữ dẫn đầu: Ai thống trị thế giới?

35 mã
Beyonce đã kêu gọi điều đó và dường như phụ nữ thống trị thế giới. Họ cũng có thể giúp mang lại lợi nhuận cho công ty. Nghiên cứu của Viện Kinh tế Peterson đã phân tích kết quả của hơn 20.000 công ty giao dịch công khai trên khắp thế giới và phát hiện ra rằng việc có ít nhất 30% phụ nữ giữ các vai trò cấp cao đã làm tăng thêm 6% tỷ suất lợi nhuận của một doanh nghiệp. Nghiên cứu riêng biệt của S&P vào năm 2019 cho thấy trong 24 tháng sau khi được bổ nhiệm, các nữ CEO đã chứng kiến ​​đà tăng giá cổ phiếu 20%, trong khi các nữ giám đốc tài chính chứng kiến ​​lợi nhuận từ cổ phiếu lớn hơn 8%. Các công ty có nữ giám đốc tài chính có lợi nhuận cao hơn, tạo ra lợi nhuận vượt quá 1,8 nghìn tỷ đô la, trong khi các công ty có nữ giám đốc điều hành và giám đốc tài chính có hiệu suất giá cổ phiếu cao hơn so với mức trung bình của thị trường. Những con số nói cho mình. Vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp danh sách một số công ty do phụ nữ lãnh đạo thú vị nhất.

Danh sách được tuyển chọn này dựa trên các công ty do nữ CEO lãnh đạo. Đây không phải là lời khuyên giao dịch và bạn nên luôn tự nghiên cứu.