spark image
Photo: Vitaly Otino / Unsplash

Cổ phiếu do nữ dẫn đầu: Ai thống trị thế giới?

35 mãCập nhật
Beyonce đã hát về điều này. Dường như phụ nữ thống trị thế giới, nhưng cũng có thể ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của công ty. Nghiên cứu của Viện Kinh tế Peterson đã phân tích kết quả của hơn 20.000 công ty giao dịch công khai trên khắp thế giới và phát hiện ra rằng có ít nhất 30% phụ nữ giữ các vai trò cấp cao, giúp tăng thêm 6% vào tỷ suất lợi nhuận của một doanh nghiệp. Nghiên cứu riêng biệt của S&P vào năm 2019 cho thấy trong 24 tháng sau khi được bổ nhiệm, các nữ CEO chứng kiến đà tăng giá cổ phiếu tăng 20%, trong khi các nữ CFO chứng kiến lợi nhuận cổ phiếu lớn hơn 8%. Các công ty có CFO nữ có lợi nhuận cao hơn, tạo ra lợi nhuận vượt mức 1,8 nghìn tỷ USD, trong khi các công ty có CEO và CFO nữ tạo ra hiệu suất giá cổ phiếu vượt trội so với mức trung bình của thị trường. Những con số tự mình lên tiếng. Vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các công ty lớn nhất do phụ nữ lãnh đạo ở Mỹ.

Danh sách tuyển chọn này bao gồm các công ty niêm yết hàng đầu tại Hoa Kỳ được lãnh đạo bởi các nữ CEO, với mức vốn hóa thị trường ít nhất là 1 tỷ USD. Lưu ý rằng đây không phải là lời khuyên giao dịch và bạn phải luôn tự nghiên cứu.