spark image
Photo: Congy Yuan / Unsplash

Cổ phiếu FMCG: Đầu tư vào hàng tiêu dùng

29 mã
Với 7,8 tỷ con người trên thế giới, cần có ai đó cung cấp cho họ, đó là nơi hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) xuất hiện. Ai đó phải sản xuất tất cả khăn giấy vệ sinh và nước ngọt. Lĩnh vực này bao gồm các mặt hàng hàng ngày bán nhanh và với chi phí thấp, làm cho nó trở thành một lĩnh vực tăng trưởng thấp nhưng tương đối dễ dự đoán với mức độ biến động giảm. Một số cổ phiếu trong số này là những thương hiệu lớn, và danh sách được sắp xếp này dựa trên vốn hóa thị trường và danh tiếng thương hiệu. Nhưng mọi thứ thay đổi nhanh chóng đối với FMCG. Đừng dựa vào chúng tôi và hãy luôn tự nghiên cứu.