spark image
Photo: Diane Picchiottino / Unsplash

Tiền điện tử thế hệ 1: từ những quả sồi nhỏ phát triển

16 mã

Mô tả

Những điều vĩ đại đều bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Tiền điện tử cũng vậy với sự ra đời của Bitcoin yêu quý của chúng ta vào tháng 1 năm 2009. Cho dù danh mục đầu tư tiền điện tử hiện tại của bạn là gì, biết những đồng tiền đầu tiên nổi tiếng này luôn là một chiến thắng. Dưới đây là danh sách của chúng tôi về các loại tiền điện tử thế hệ 1 mà bạn có thể nên làm quen.

Những đồng coin này được sắp xếp dựa trên dữ liệu của chúng tôi về những gì bạn thấy phổ biến. Đó không phải là lời khuyên giao dịch và bạn nên luôn xem xét trước, sau đó là HODL.