spark image
Photo: DAVIDCOHEN / Unsplash

Cổ phiếu Đức: Nhà vô địch châu lục

16 mã
Nền kinh tế Đức có rất nhiều điều đáng để quan tâm. Đây là nền kinh tế lớn nhất ở Châu Âu và lớn thứ tư trên thế giới. Thành phố Frankfurt đóng vai trò chủ nhà của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, với vị trí là một trung tâm tài chính quan trọng nhưng các doanh nghiệp của thành phố này cũng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, ô tô và hàng không. Nhiều doanh nghiệp của đất nước hoạt động trên phạm vi quốc tế, vì vậy bạn không chỉ được tiếp xúc với một thị trường châu Âu mà còn được hưởng lợi từ nhiều doanh nghiệp thành công và tập trung vào toàn cầu.

Danh sách này được lựa chọn dựa trên các công ty có ảnh hưởng nhất của Đức và một số công ty trả cổ tức tốt nhất. Danh sách này không đại diện cho lời khuyên giao dịch và bạn phải luôn tự nghiên cứu trước khi đặt giao dịch.