spark image
Photo: Engin Akyurt / Unsplash

Cổ phiếu thiết bị gia dụng: Cổ phiếu thiết yếu

17 mãCập nhật
Trong các gia đình thường có nhiều thiết bị gia dụng. Nếu không, làm sao bạn có thể vi sóng mỳ ăn liền hoặc ngồi trên sofa xem Netflix trong vòng bảy tiếng? Dù tầm thường nhưng nhiều đồ gia dụng lại cần thiết trong mọi thời điểm, các công ty tạo ra đồ gia dụng đã chứng minh rằng loại cổ phiếu này có thể giúp danh mục đầu tư của bạn vượt qua suy thoái.

Hãy xem lựa chọn cổ phiếu đồ gia dụng của chúng tôi rồi đưa ra lựa chọn của riêng bạn. Nhớ nhé, không phải cứ sản phẩm của công ty nào không thể thay thế trong ngôi nhà thì đều có nghĩa là sản phẩm đó sẽ không thể thay thế với danh mục đầu tư của bạn.