spark image
Photo: Atul Vinayak / Unsplash

Cổ phiếu ngân hàng Nhật Bản

72 mãCập nhật
Ngành ngân hàng của Nhật Bản là một trong những ngành giàu nhất và lớn nhất trên thế giới, với ước tính năm 2019 báo hiệu rằng các ngân hàng của họ nắm giữ tài sản trị giá hơn 18 nghìn tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, nếu bạn muốn xem hệ thống tài chính của đất nước này đang hoạt động như thế nào, thì việc khám phá điểm chung là cổ phiếu ngân hàng của Nhật Bản là một khởi đầu khá tốt.

Danh sách này bao gồm các ngân hàng lớn của Nhật Bản, khu vực và các ngân hàng đầu tư được niêm yết trên các sàn giao dịch chính của Nhật Bản. Hãy nhớ rằng, chỉ vì mã giao dịch trên Spark không đảm bảo có thêm tiền trong ngân hàng, vì vậy hãy luôn tự nghiên cứu trước khi đầu tư vào bất kỳ thứ gì.