spark image
Photo: Scott Goodwill / Unsplash

Kho cần sa: Lẩu khói

10 mã
Cần sa là một ngành kinh doanh lớn. Lần đầu tiên được hợp pháp hóa vì lý do y tế ở California vào năm 1996, sử dụng giải trí hiện là A-OK ở hơn 18 bang của Hoa Kỳ, với thị trường toàn cầu được thiết lập để đạt 300 tỷ USD vào năm 2030. Ngày nay, cả một ngành công nghiệp cũng dành riêng cho nghiên cứu y tế như việc tạo ra và bán các sản phẩm sử dụng dầu cần sa, CBD hoặc cây gai dầu trong các loại dầu, thực phẩm, kem dưỡng da mặt và vapes. Câu hỏi đặt ra là, tất cả số tiền pot này sẽ chiếm được danh mục đầu tư của bạn là bao nhiêu?

Đây là danh sách được sắp xếp dựa trên dữ liệu TradingView và không phải là lời khuyên. Bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi đặt giao dịch. Hút cần sa có lẽ không phải là một ý tưởng tuyệt vời khi bạn đang giao dịch hoặc khi bạn đang vận hành máy móc hạng nặng, và chắc chắn không phải cả hai cùng một lúc.