spark image
Photo: Mick Haupt / Unsplash

Cổ phiếu tiếp xúc NFT: Mức tăng đáng tin cậy

12 mãCập nhật
Việc áp dụng NFT chính thống có thể vẫn còn hơi xa vời, nhưng sự quan tâm và nhu cầu đang tăng dần theo từng năm tháng. Vì vậy, nếu giống như Donkey Kong, thì đây là cách để tăng gấp đôi khả năng hiển thị NFT của bạn: các cổ phiếu cũng quan tâm đến các tài khoản không thể triển khai như vậy.

Sau đây là lựa chọn các cổ phiếu được mọi người biết đến là có mối quan tâm đặc biệt đến NFT, đã ra mắt NFT của riêng mình hoặc lên kế hoạch tham gia không gian này theo cách lớn lao. Hãy nhớ rằng, mặc dù NFT không thể thay thế, nhưng tiền của bạn chắc chắn là có. Vì vậy, hãy luôn nghiên cứu trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào.