spark image
Photo: Mick Haupt / Unsplash

Cổ phiếu tiếp xúc NFT: Mức tăng đáng tin cậy

12 mã
Việc áp dụng NFT chính thống có thể vẫn còn hơi xa vời, nhưng sự quan tâm và nhu cầu đang tăng dần theo từng năm tháng. Vì vậy, nếu nó giống như Donkey Kong, thì đây là cách để tăng gấp đôi khả năng hiển thị NFT của bạn thông qua các cổ phiếu cũng quan tâm đến các token mã hóa như vậy.

Đây là sự lựa chọn các cổ phiếu được báo cáo rộng rãi là có mối quan tâm đặc biệt đến NFTs (+ một quỹ cũng bao gồm chủ đề tương tự). Hãy nhớ rằng, mặc dù NFT không thể thay thế, nhưng tiền của bạn chắc chắn là có - vì vậy hãy luôn nghiên cứu trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào.