spark image
Photo: Sandro Katalina / Unsplash

Cổ phiếu chính trị: Hành lang quyền lực

15 mãCập nhật
Một công ty có thể không ảnh hưởng nhiều đến người điều hành một quốc gia nhưng nó có thể dễ dàng nhận thấy vận mệnh của mình thay đổi khi có sự thay đổi trong chính sách công. Vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các công ty được chọn lọc kỹ lưỡng này tương đối dễ bị ảnh hưởng bởi chính sách chính trị và hành động của chính phủ hơn những công ty khác.

Việc lựa chọn dựa trên các công ty trong các lĩnh vực mà chính sách của chính phủ có thể thay đổi nhanh chóng, ví dụ: nỗ lực giảm phát thải carbon trong lĩnh vực năng lượng hoặc mục tiêu xây dựng nhà ở. Chúng tôi cũng đã bao gồm một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chi tiêu của chính phủ cho giáo dục, tội phạm, chăm sóc sức khỏe và chính sách. Đây chỉ là một danh sách, nó không phải là lời khuyên tài chính và bạn nên luôn tự nghiên cứu.

Thu nhập sắp tới

Chưa lên lịch báo cáo doanh thu nào cho 14 ngày sắp tới

Cổ tức sắp tới

Không có báo cáo cổ tức nào được lên lịch cho 14 ngày tiếp theo

Tin tức

Hôm nay không có tin tức mới
Hoá ra vẫn chưa có thông tin về những sự kiện thế giới mới nhất