spark image
Photo: Shubham Dhage / Unsplash

Hệ sinh thái Polkadot: Phát hiện những điểm tốt nhất

19 mã
Khi một nền tảng có một cái tên ngớ ngẩn nhưng nó lại hữu ích, bạn biết rằng mình đang chiến thắng. Một người hưởng lợi từ sự bùng nổ De-Fi, Polkadot là một loại tiền điện tử có khả năng tương tác hỗ trợ truyền dữ liệu xuyên chuỗi - cho phép trao đổi thông tin giữa các blockchain khác nhau. Nó cũng có công nghệ polkadots trên đó. Dưới đây là một loạt các token tiền điện tử hàng đầu trên Hệ sinh thái Polkadot - nhưng hãy nhớ rằng chúng tôi đã tổng hợp chúng lại với nhau để tạo ra Spark chứ không phải như một lời khuyên. Hãy tự nghiên cứu và đừng dựa vào chúng tôi để tham gia polkadots.