spark image
Photo: Shubham Dhage / Unsplash

Hệ sinh thái Polkadot: Phát hiện những điểm tốt nhất

19 mãCập nhật
Khi một nền tảng có một cái tên ngớ ngẩn nhưng lại hữu ích, bạn biết mình đang là người chiến thắng. Được hưởng lợi từ sự bùng nổ DeFi, Polkadot là một loại tiền điện tử có khả năng tương tác hỗ trợ truyền dữ liệu xuyên chuỗi - cho phép trao đổi thông tin giữa các chuỗi khối khác nhau. Polkadot cũng có chấm bi trên đó.

Đây là Spark của các mã thông báo tiền điện tử hàng đầu trên hệ sinh thái Polkadot (những mã thông báo thường xuyên lọt vào 300 loại tiền điện tử hàng đầu dựa trên giới hạn thị trường) – nhưng hãy nhớ rằng chúng tôi đã tập hợp những mã này lại với nhau cho Spark này chứ không phải dưới dạng lời khuyên. Hãy tự nghiên cứu và đừng trông chờ vào chúng tôi khi gia nhập các polkadots.