spark image
Image: Tyler Nix / Unsplash

Cổ phiếu hậu covid: Sự mở cửa lớn trở lại

12 mãCập nhật
Khi thế giới bước vào ánh sáng mặt trời, một số cổ phiếu đang bắt đầu nhìn thấy những chồi xanh phục hồi. Đại dịch toàn cầu đã tấn công một số ngành công nghiệp - phần lớn là đi lại, giải trí và du lịch - nhưng khi thế giới bắt đầu mở cửa trở lại, bạn và danh mục đầu tư của bạn sẽ muốn sẵn sàng kiếm tiền. Spark này sẽ cung cấp cho bạn một số cái tên để xem xét nếu bạn đang đặt cược vào sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ. Đã đến lúc hít thở bầu không khí trong lành đó.

Covid khiến tất cả chúng ta đều có chút tuyệt vọng về tin tốt, nhưng danh mục đầu tư của bạn sẽ chỉ mang lại cho bạn một số nếu bạn tự nghiên cứu trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào. DYOR!