spark image
Photo: Alex Kristanas / Unsplash

Cổ phiếu chống suy thoái: Đi ngược xu hướng

15 mãCập nhật
Nói chung, suy thoái kinh tế có hại cho công việc kinh doanh. Nhưng có một số công ty cố gắng vượt qua suy thoái và tránh cắt giảm mạnh và đóng cửa. Đây không phải là ma thuật. Thường có những cổ phiếu cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng cần hoặc muốn quanh năm bất kể môi trường kinh tế như thế nào. Dưới đây là một số cổ phiếu để điều tra mua trong thời kỳ suy thoái.

Danh sách này được lựa chọn dựa trên các cổ phiếu blue-chip và các cổ phiếu đã có tên tuổi, có vị trí thống lĩnh trên thị trường thường vẫn có nhu cầu ngay cả trong thời kỳ suy thoái. Danh sách này không cấu thành lời khuyên giao dịch và chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu về bất kỳ khoản đầu tư nào trước khi thực hiện giao dịch.

Tin tức

Hôm nay không có tin tức mới
Hoá ra vẫn chưa có thông tin về những sự kiện thế giới mới nhất