spark image
Photo: dokola / Wikimedia Commons

Cổ phiếu bán dẫn: Spark central

27 mã
Nếu ý tưởng của bạn về chất bán dẫn là một sự dao động thờ ơ, hãy tìm nơi khác. Ngành công nghiệp này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các thiết bị kỹ thuật số và giúp thúc đẩy tiến bộ công nghệ, làm nền tảng cho ngành công nghiệp điện tử.

Spark này giới thiệu một số người chơi chính của ngành. Tất cả các công ty toàn cầu này đều tham gia rất nhiều vào sản xuất và phân phối chất bán dẫn, với các CPU có thể xử lý áp lực từ 30 tỷ USD vốn hóa thị trường trở lên. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn thực hiện nghiên cứu của riêng mình trước khi cắm bất kỳ thứ gì vào danh mục đầu tư của mình.