spark image
Photo: Fakurian Design / Unsplash

Hợp đồng thông minh: Tạo ra quyết định thông minh

40 mãCập nhật
Một trong những yếu tố mang tính cách mạng nhất của tiền điện tử hiện đại, hợp đồng thông minh giúp hợp lý hóa các giao dịch kỹ thuật số… và loại bỏ người trung gian khỏi tài chính của bạn (, Helen từ Halifax Helpdesk). Được giới thiệu bởi Ethereum và xây dựng dựa trên những ý tưởng được tiên phong bởi các chuyên gia như công việc của Nick Szabo năm 1994, hợp đồng thông minh là các phần tử mã tồn tại trong một mạng lưới blockchain. Đây là các câu lệnh IF -> THEN phức tạp tự động thực thi khi được khởi tạo, cho phép người mua và người bán hoàn thành giao dịch trong một hệ thống phân quyền hoàn toàn. Nếu được định cấu hình chính xác, các giao dịch này làm cho các giao dịch trực tuyến hoàn toàn tự động, minh bạch, có thể theo dõi và không thể hoàn tác. Kết hợp sức mạnh và tính linh hoạt, hợp đồng thông minh đã trở thành một phần chính của tiền điện tử thế hệ thứ hai và tạo thành xương sống của chức năng nâng cao mà chúng ta thấy trong lĩnh vực này ngày nay. Các token tuân thủ hợp đồng thông minh có thể vẫn linh hoạt để thay đổi trong tương lai và dễ sử dụng. Miễn là không có lỗi và gặp phải vấn đề.

Spark này liệt kê các dự án đã thành lập trong và xung quanh 100 tiền điện tử hàng đầu về vốn hóa thị trường đang chạy các hợp đồng thông minh trên mạng của họ. Vì các hợp đồng thông minh là một phần không thể thiếu của nhiều dự án tiền điện tử ngày nay, danh sách này sẽ có nhiều cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, danh sách này không phải là lời khuyên, và bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi thực hiện giao dịch.