spark image

Chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ: Xuất khẩu ahoy

41 mãCập nhật
Thổ Nhĩ Kỳ là một nơi đầy cám dỗ - đầy ắp tài nguyên thiên nhiên, hàng hóa phong phú và với một hồ sơ xuất khẩu mạnh mẽ. Thị trường chứng khoán của họ thiên về ngân hàng, tập trung vào tài chính, nhưng nó có sự lan tỏa tốt của các cổ phiếu công nghiệp và bán lẻ cùng với lĩnh vực khách sạn lớn luôn hoạt động độc đáo. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ có tiếng là dễ biến động, vì vậy hãy cẩn thận, nhưng nó là một trong những thị trường mới nổi phổ biến nhất vì có lý do.

Đây là danh sách được sắp xếp dựa trên dữ liệu TradingView và không phải là lời khuyên. Bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi đặt giao dịch.