spark image
Photo: Samuel Branch / Unsplash

Chứng khoán Hoa Kỳ: Những người hùng tiêu biểu cho nước Mỹ

25 mã
Từ điện thoại thông minh của Apple đến giao hàng của Amazon, phần lớn cuộc sống của chúng ta đã được Mỹ hóa. Thị trường chứng khoán Mỹ chiếm 55% tổng giá trị vốn chủ sở hữu thế giới vào năm 2021 và là nơi sở hữu một số công ty lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Bạn có thể tưởng tượng một thế giới không có Coca Cola, McDonalds hay Nike không? Chúng tôi cũng không. Chú Sam cũng có rất nhiều đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ lớn. Nếu không có Mỹ thì sẽ không có Facebook hay Twitter, trong khi cũng có rất nhiều ngôi sao đang lên tìm kiếm lợi nhuận từ vùng đất của cơ hội.

Danh sách này được sắp xếp dựa trên một số thương hiệu đáng tin cậy nhất của Mỹ và những thương hiệu có động lực và sự hậu thuẫn của các nhà phân tích. Bản tóm tắt thị trường chứng khoán này không cấu thành lời khuyên giao dịch và chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu về bất kỳ khoản đầu tư nào trước khi thực hiện giao dịch