LevengukLevengukLevenguk

Levenguk

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LVHK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Levenguk

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Nga — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Levenguk 1.09 B RUB, và năm trước đó — 776.16 M RUB.

Theo nguồn
Theo quốc gia