SegezhaSegezhaSegezha

Segezha

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SGZH nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Segezha

Tổng tài sản của SGZH cho Q1 24 là204.96 B RUB, ít hơn 3.98% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 1.38% trong Q1 24 tới 186.78 B RUB.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: RUB
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY