ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO.ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO.ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO.

ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Quay lại

Hệ số giá trên thu nhập của ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO..

Dữ liệu năm
‪0.00‬
Kỳ hạn
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dữ liệu quý
‪0.00‬
Kỳ hạn
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-