AMIT-RAJAN

Về tôi ɪ ᴀᴍ ғᴜʟʟ ᴛɪᴍᴇ ᴛʀᴅᴇʀ ʙʏ ᴘʀᴏғᴇssɪᴏɴ ʟᴇᴀʀɴɪɴɢ sᴛᴏᴄᴋ ᴍᴀʀᴋᴇᴛ ғʀᴏᴍ ʟᴀsᴛ 11 ʏᴇᴀʀs ғɪʀsᴛ ʏᴇᴀʀ ᴏɴ ᴛʀᴀᴅɪɴɢ ᴠɪᴇᴡ, sᴏ ɪᴛ ᴡᴏᴜʟᴅ ʙᴇ ᴡʀᴏɴɢ ᴛᴏ sᴀʏ ᴛʜᴀᴛ ɪ ʜᴀᴠᴇ 11 ʏᴇᴀʀs ᴏғ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ɪ ᴀʟᴡᴀʏs ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ʟᴇᴀʀɴɪɴɢ ʙᴇsᴛ ᴏғ ʟᴜᴄᴋ ᴛᴏ ᴀʟʟ ᴍᴀᴛᴇs
Đã tham gia INDIA
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
A205 Sitaram
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Ahmedabad
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
india
29
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
chennai
45
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Sydney, Australia
8241
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
New Delhi, India
8709
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20798
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
New York City
96358
44
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư