AliShoor

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Trực tuyến
29
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối t.me/I_AM_ADRENALINE
819
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
35839
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
29
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
https://t.me/bitcoin_masters
10793
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
23274
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
New York City, NY
3088
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
57
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
8
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
469
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Worldwide
55
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
15833
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối FRANCE
21847
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4629
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Fethiye, Turkey (Nomadic Trader)
740
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Vancouver, Canada
16340
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Estonia
22380
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Saturn 🪐
1773
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Certainly MOON.
6083
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
16247
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Worldwide
24892
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
doesn't matter
4908
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ADAUSD
Cardano / US Dollar (calculated by TradingView)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư