Aminnasari

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
34535
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Kuwait
3944
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
17211
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Pakistan
996
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
29363
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
33167
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
16847
0
78
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Still EARTH
34138
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
708
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3570
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối SWITZERLAND
30615
0
72
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2573
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Taiwan
9862
0
9
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối SINGAPORE AND SHANGHAI
104884
0
225
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến WORLD
116878
0
834
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Miami, Florida
1893
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
70154
39
164
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
155
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
27525
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư