B120626

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
13
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
13
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
62
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
170
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
72
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
10
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
121
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
13164
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Hunt Valley, Md
305
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
188
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1040
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
40236
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CA, US
33960
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BPI.NQ
NASDAQ BUYING PRESSURE INDEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TKVD.NQ
NASDAQ VOLUME OF UP TICKS VS. DO
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ISSUQ
NASDAQ ADVANCE/DECLINE
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TICK.NQ
NASDAQ TICK INDICATOR
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
UVXY
ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
R2FI
Russell 2000 Stocks Above 50-Day Average
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PCTABOVEVWAP.NQ
NASDAQ PERCENT ABOVE VWAP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VOLDQ
NASDAQ $UVOLQ MINUS $DVOLQ
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ADVDEC.NQ
NASDAQ ADVANCING - DECLINING
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IBM
International Business Machines Corporation
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư