BasKooijman

Premium
Đã tham gia Europe or Dubai baskooijman.eu
Trading every Monday live here on Tradingview
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Ghana
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1900
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
12604
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4394
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Visiting Planet Earth
2199
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Telegram: @jduyck
3156
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
36789
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
73298
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1400
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Cocos Islands
19369
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1833
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
エクセルシオール
6113
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Australia
24754
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
12065
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
21691
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4039
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
53903
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4388
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
28549
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
63242
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Greece
4549
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GBPJPY
British Pound/Japanese Yen
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GBPUSD
British Pound/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư