BlackTrader92

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối Italy
1370
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
15327
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Kalispell, MT
1456
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1513
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Everywhere
3751
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối UK
10362
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Greece
2414
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2766
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
18510
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
91
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
239
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
521
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CA, US
37949
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Wonderland
7603
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
45059
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối https://t.me/jawadkazem2019
143
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
159
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
97
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Egypt
817
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3202
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EURUSD
Euro Fx/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư