Bullamagie

Về tôi $100로 $10000가기 프로젝트 진행 중 쌩초보로서 많은 다양한 관점들을 구경 중 주로 사용하는 방법 * 이평선, vrvp, 지지저항, 거래량
Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
16866
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
77
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư