Gerchik_Co

Về tôi Gerchik & Co - STP-брокер, который выводит сделки на межбанковский рынок. Мы обеспечиваем клиентам честные условия торговли и постоянно их улучшаем. Сотрудничаем с крупными поставщиками ликвидности.
Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư