Giuseppe_Sharenet

Về tôi Managing Director of Sharenet
Đã tham gia
Your Key To Investing
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
788
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
75
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
190
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
SA40
SOUTH AFRICA TOP 40 INDEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
YRK
YORK TIMBER HOLDINGS LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư