Jens5

Về tôi Internationaler Investor in Aktien und Indizes. Trendfolger Deutschland - Baden Würtenberg
Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
Cocos Islands
7574
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Everywhere
4235
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CA, US
42072
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
49307
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
17348
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Deutschland
2025
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Frankfurt am Main
2689
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SPX
S&P 500
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư