Jonny1980

Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối New York, USA
27250
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United Kingdom, London
1422
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối London
506
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3122
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối UK
924
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TLSA
Tiziana Life Sciences plc - American Depository Share
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BIDS
BIDSTACK GROUP PLC ORD 0.5P
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DDDD
4D PHARMA PLC ORD 0.25P
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ALNOV
NOVACYT
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ORCP
ORACLE POWER PLC ORD 0.1P
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CTEA
CATENAE INNOVATION PLC ORD 0.2P
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HEMO
HEMOGENYX PHARMACEUTICALS PLC ORD GBP0.01
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TEK
TEKCAPITAL PLC ORD 04
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NCYT
NOVACYT S.A. EUR1/15TH (CDI)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RLD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư