Jsandi

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
43
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
9
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
29568
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Polska
10304
0
60
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Trading World
21023
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Netherlands
42002
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
426
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2020
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Australia
3250
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
14558
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
25874
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
248
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
49635
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Nederland
423
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
37088
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
37630
0
198
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United Kingdom
18533
0
81
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
97232
0
1463
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối US
4818
0
54
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối 👀 Artem Shevelev 🇺🇦
24636
0
147
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Samadhi
110430
0
837
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến WORLD
115746
0
834
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư