Kenzo_Crypto

Về tôi "𝙸𝚏 𝚢𝚘𝚞 𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚋𝚎𝚕𝚒𝚎𝚟𝚎 𝚖𝚎 𝚘𝚛 𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚐𝚎𝚝 𝚒𝚝, 𝙸 𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚝𝚛𝚢 𝚝𝚘 𝚌𝚘𝚗𝚟𝚒𝚗𝚌𝚎 𝚢𝚘𝚞, 𝚜𝚘𝚛𝚛𝚢" - 𝚂𝚊𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝙽𝚊𝚔𝚊𝚖𝚘𝚝𝚘
Đã tham gia 𝐇𝐞𝐥𝐥'𝐬 𝐆𝐚𝐭𝐞
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
9
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
34
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
52
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối yemen
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Los Angeles
47
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10741
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
29609
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1743
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4365
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
4006
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Paris, France
11176
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York, USA
28715
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Hungary
8061
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
19718
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20050
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
58327
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United Kingdom
3668
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
7165
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Munich
3286
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
7822
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Trading World
28836
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Marbella/Spain
1904
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7239
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối West Coat California
2423
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối YCC
5025
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư