MISKO20

Về tôi Helping traders trade. https://t.me/watchtrendoriginal ✅ For Golden PNL private signals and VIP, support contact us by tradingview chat
Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
12970
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
2705
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
106835
0
843
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
San Francisco, California
3725
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
255
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Ukraine
60982
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
22087
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1757
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8640
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
504
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Germany
4767
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư