Moadz

Về tôi Crypto enthusiast since 2016. Interested by other form of trading also. Here to learn and share knowledge.
Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
20
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
11
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối France Toulouse
1320
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối 🌎Earth🌎
1308
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Paris
64
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
11
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối UK
9716
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Germany
1322
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
12999
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
40164
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
376
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Wonderland
6633
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
289
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
169
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CA, US
33894
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
2590
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
16290
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1039
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2527
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Greece
2076
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TRXBTC
TRON / Bitcoin
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XVGBTC
XVG / Bitcoin (calculated by TradingView)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư