NazriKhairun

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối South Carolina
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Toronto, Canada
12384
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
29839
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Still EARTH
29737
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Buenos Aires, Argentina
10707
0
9
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Ukraine
68248
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3695
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
31447
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
37197
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
50244
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
7542
0
18
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
7080
0
18
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
564
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Frankfurt
933
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
321
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1512
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
563
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
371
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
359
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
15778
175
1285
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
82
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSDLONGS
BTCUSD Longs
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XBTUSD
Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSDT
Bitcoin / Tether USD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSDSHORTS
BTCUSD Shorts
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSD
Bitcoin / Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư