Rev11

Về tôi KiaOra to all, Revs the name and diving for seafood is the game, or more like a way of life. I love playing the guitar and singing a few tunes here and there, especially while having a few beers with the bro's and whanau/family. Chur!!
Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
2554
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
109617
0
225
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
36752
0
462
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
881
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
849
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2922
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
376
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
19
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
11414
0
138
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
406
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
48767
0
93
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6085
0
18
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư