SexyTrina1980

Về tôi Picture was 2004, I not look like it today; but, all internet know it me, so. I start buy Bitcoin Oct. 2009; I switch to E-Cig & use money save for BTC. Back then, maybe 10,000 BTC just $60. I had small apartment, now I live 200+ acres & many houses.
Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối United Kingdom
70
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư