Speculator-

Về tôi The Market Is My B*tch
Đã tham gia
Analyst, Oracle, Economist, All Seeing Eye, statistician, business analyst, financial expert, efficiency expert, student of business, specialist in economics, political economist, economic thinker, social planner, economic reformer, economic theorist.
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
23
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6000
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
887
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư