TradeTheStructure

Về tôi Trade The Structure gets traders on the right path and improving their trading skillset. Reading the price action and being prepared (hence the three pillars of my trading are Plan, Execute and Review) is only a small part of future success.
Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Trực tuyến
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Bangladesh
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Windhoek Namibia
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
10
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
9
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Vancouver, Canada
14682
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
28574
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Australia
461
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4401
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
26477
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối London, United Kingdom
9448
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
19968
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5231
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
8915
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Estonia
22117
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
107963
0
843
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
43304
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
37808
0
198
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Malta
64228
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
5392
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Decentralized
10530
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Russia
95302
0
1463
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Helsinki, Finland
33264
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
United States
3560
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư