TraderWorldDesk

Về tôi 💪 Практические рекомендации по покупкам #SPAC #Futures #Stock #Option на мировых биржах, от трейдера-практика с 10-летним опытом в проп компаниях. 💥 Ловим тренды будущего! 👆 Делюсь стратегиями по рынкам.
Đã tham gia
💪 Практические рекомендации по покупкам #SPAC #Futures #Stock #Option на мировых биржах, от трейдера-практика с 10-летним опытом в проп компаниях. 💥 Ловим тренды будущего! 👆 Делюсь стратегиями по рынкам. ТГ канал https://t.me/TraderWorldDesk
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
19
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
35
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư