Tradesway

Về tôi I keep it simple and stick to my plan. I trade end of day, break of structure in relation to the trend and also reversal points
Đã tham gia Trinidad & Tobago
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
111
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trinidad
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
70002
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư