Xatileus

Về tôi Nos especializamos en #Bitcoin #Blockchain #Finanzas #Economía #Tecnología. Operaciones de contado y swing. Conservar el capital es la prioridad. Siéntete libre de escribir cualquier consulta o idea.
Đã tham gia Global
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối Bolivia
1464
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1131
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Norway
1322
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
3151
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Buenos Aires, Argentina
10860
0
9
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
17420
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Qatar
12003
0
69
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối dubia
1055
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2322
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Maryland
1885
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
123
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1031
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
34673
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Canada
60
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
571
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10750
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Your Heart ❤️
847
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
8
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
122
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5891
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NVDAUSD
NVIDIA / USD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BNBUSDT
Binance Coin / TetherUS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSDT
Bitcoin / Tether USD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LTCUSDT
Litecoin / TetherUS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ETHUSDT
Ethereum / TetherUS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
FTMUSDT
Fantom / TetherUS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LINKUSDT
ChainLink / TetherUS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSDT
Bitcoin / TetherUS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư