ZeroSumGame

Premium
Đã tham gia
Trend trader - trade what you think not what you see!
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối Global
4102
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Seattle, WA USA
334
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New England
638
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Seattle, USA
696
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Cocos Islands
10945
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
3579
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
20548
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
18857
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
63325
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
24206
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
47712
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
55523
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Melbourne
6844
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York
658
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
618
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
270
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XRPUSD
XRP / Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IART
Integra LifeSciences Holdings Corporation
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư