ZobairFaqiri

Đã tham gia Afghanistan
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Miami 🇺🇲
31
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
60265
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
75669
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
United Kingdom
47848
0
93
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6161
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
66
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
New York City
96149
44
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8570
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1334
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
67080
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2169
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
new york city
116
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7082
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1087
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
665
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Urth
281
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
37452
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
208
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
🇺🇦 Artem Shevelev
30872
0
147
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư