arturoreysoto

Về tôi Hello! My name is Arturo Rey, I am a web designer. I live in a beautiful city in the West of Spain. I like to read comics and watch movies. Ahh and I really love hamburgers with eggs and bacon.
Đã tham gia España
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
New York City
93869
43
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1824
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Ecuador
174
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2354
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Guadalajara
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
22
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Georgia
6773
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư