ashishmahindrakar64

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2028
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Mumbai
221
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối India Mumbai
1731
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5409
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2381
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Gujarat
36286
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Chennai
478
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối India
5692
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Surat Gujarat
1468
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2862
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối India
994
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Surat, Gujarat
308
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
39
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Mumbai, India
411
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
New Delhi
198
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Pune
177
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối London
4235
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
26
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Hyderabad
103
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
11554
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư