bubblyStork78763

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Trực tuyến
37167
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
45380
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Buenos Aires, Argentina
2202
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2286
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1699
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2388
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
327
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến España
820
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Argentina
3660
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
53869
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
123
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Argentina
2402
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Argentina
1246
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
292
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
15
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Argentina, El Chalten
364
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối España
3978
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MADRID, ESPAÑA
822
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Buenos Aires, Argentina
5172
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1453
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư