jessikaheaney12

Bị treo
Người dùng này đã bị cấm vì vi phạm Quy tắc Chung. Lệnh cấm chỉ áp dụng đối với hoạt động xã hội - tham gia các cuộc trò chuyện công khai, xuất bản ý tưởng, bình luận và hoạt động tương tự. Lệnh cấm không ảnh hưởng đến chức năng của nền tảng.
Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Lần xem cuối Nigeria
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Seattle
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến United States
72
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
24
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Genève, Switzerland
203
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
38
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lake Tahoe
29
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
24
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
New Orleans,La
142
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
THCB
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
JAX
J. Alexander's Holdings, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
OSAT
Orbsat Corp
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RAND
Rand Capital Corporation
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TATT
TAT Technologies Ltd.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DNMR
Danimer Scientific, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SPRT
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
STAF
Staffing 360 Solutions, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VRAR
The Glimpse Group, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NEGG
Newegg Commerce, Inc.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư